Model 3D

W celu poprawnego wyświetlenia modelu wymagana jest wtyczka przeglądarki do obsługi formatu pdf 3D.

pdf-icon-green-arrow_100

Możesz również pobrać widok modelu 3D, w tym celu kliknij na ikonę obok.
Przytrzymaj lewy klawisz myszy i obracaj model 3D we wszystkich płaszczyznach.
Przytrzymaj prawy klawisz myszy i oddalaj (zmniejszaj) przybliżaj (powiększaj) model 3D.
Naciśnięcie prawego klawisza myszy na każdym detalu modelu 3D wywołuje dodatkowe funkcje.

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×