Set unlimited time and price …

To meet the needs of the market, we equipped our products parametrs of wide range. Still leaving eight of defined price lists, for each of the outputs.

time [from 1s to 99h 59m 59s] price [from 0.1 EUR to 99,9 EUR].

New features available with version 2.19 driver software.

Download the current product instructions, describing a wide range of settings.

available products …

Ustaw dowolny czas i cenę …

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wyposażyliśmy nasze wyroby w możliwość dowolnych ustawień parametrów pracy. Nadal pozostawiając do dyspozycji osiem, definiowanych cenników, dla każdego z wyjść urządzenia w zakresie:

czas  [ od 1s  do  99h 59m 59s ]  cena [ od 0,1pln  do  99,9pln ].

Nowe funkcje dostępne są od wersji 2.19 oprogramowania sterownika.

Pobierz aktualną instrukcję wyrobu, opisującą szeroki zakres ustawień.

dostępne urządzenia …

Sign in
classic
Forgot password?
×
Sign up

(*) Required fields

I agree with OptimaSales Terms & Privacy Policy

×